Frågor & svar

Betalning & pris

När skall fakturan betalas?

Fakturan betalas senast 30 dagar innan utbildningen startar. Om anmälningen sker närmare än 30 dagar är det en 10-dagars betalningsfrist, eventuellt senast vid starten av utbildningen.

Vad ingår i licensavgiften?

I licensavgiften ingår ett praktiskt prov och ett teoretiskt provtillfälle. Licensavgift ingår då du köper ett paket. Köper du endast en praktisk del, ex Elements of Yoga, tillkommer licensavgiften. Behöver du göra ett extra praktiskt prov tillkommer det en extra licensavgift.

Vad ingår i priset?

Utbildningspriset inkluderar e-learning, 100% lärarledd undervisning på de praktiska delarna, litteratur, utbildningsintyg och licensbevis. Licensavgiften ingår då du köper ett paketpris.

Anmälan

När kan jag senast anmäla mig?

Vi tar emot anmälningar tills utbildningen är fullbokad.

Vad innebär en anmälan?

Information vid anmälan 
Vid en anmälan är du ansvarig för att kontrollera din anmälan och dubbelkolla att du har fått e-postbekräftelse från oss. Vänligen kontakta oss om du ej mottagit denna via mail.

Ca två veckor innan utbildningsstart får du ett välkomstmail med detaljerad information om utbildningen, schema, plats och tider. Vi rekommenderar dig att läsa igenom reglerna och villkoren noga innan du anmäler dig. Har du frågor om utbildningen eller den aktuella anmälningen är du välkommen att kontakta oss.

Bindande anmälan

Din anmälan är bindande. Om du vill ändra eller avboka din anmälan av olika anledningar gäller följande regler:

 • Avboka utbildning
  Du kan avboka dig fram till 30 dagar innan utbildningen börjar mot en avbokningsavgift på 2500 sek. Vid senare avbokning förfaller hela beloppet på utbildningen till betalning.
 • Avbokning vidareutbildning
  Du kan avboka dig fram till 30 dagar innan vidareutbildningen börjar mot en avbokningsavgift på 1000 sek. Vid senare avbokning förfaller hela beloppet på utbildningen till betalning.
 • Ändring av anmälan
  Du kan ändra din anmälan upp till 30 dagar innan utbildningen börjar. Om du vill ändra (OBS! Gäller ej avbokning) senare än 30 dagar innan utbildningen startar, kan du endast ändra datumet för utbildningen med läkarintyg. Notera att detta gäller datum inom ett år från den planerade utbildningsstarten. I dessa fall gäller ordinarie betalningsvillkor. Det innebär att du betalar din faktura som planerat och har utbildningen tillgodo.
 • Vid sjukdom eller skada under pågående utbildning
  Du erbjuds att slutföra utbildningen vid ett senare tillfälle, inom ett årOmd et går mer än ett år tills du avslutar din utbildning kan du gå resterande delar till en extra avgift där du betalar för de ämnen/delar du saknar.

Utbildning, innehåll och varaktighet 
Observera att vi som utbildningsinstitut kan ändra innehållet i utbildningen, varaktigheten av själva utbildningen och utbildningsort. Vi kan därför inte garantera att vi har samma innehåll och/eller utbildningsort när du kontaktar oss vid ett senare tillfälle för att återuppta dina studier eller göra ett examensprov. Detta då vi ständigt utvecklar utbildningen och dess innehåll.

Hur anmäler jag mig?

Du anmäler dig smidigast via vår hemsida under respektive utbildning och vidareutbildning. Klicka på någon av knapparna ”Boka utbildningen” så kommer du direkt till anmälningsformuläret längst ned på sidan.
Du kan också anmäla dig via e-post till info@safe-education.se Kom ihåg att ange ditt namn, personnummer, adress, postadress, e-postadress och mobilnummer, samt utbildning, startdatum och ort.

Utbildning

Varför behöver jag en SAFE-licens?

Efter avslutad utbildning får du bevis på att du har fullgjort utbildningen. SAFE-licensen är bevis på din teoretiska och praktiska kompetens. Det visar att du har blivit godkänd i både teoretiska och praktiska prov och detta fungerar som ditt ”körkort” till träningsindustrin. Precis som vanligt körkort är licensen livslång. Det kommer alltid att väga tyngre än ett bevis på att du precis har avslutat en kurs utan att ha gjort någon form av examensprov efteråt. Kvalitetssäkringen genom licensen är både för dig själv, din arbetsgivare och inte minst för att dina kunder ska vara trygga med dig och din kompetens.

 

 

Jag har den teoretiska delen. Kan jag anmäla mig direkt till den praktiska utbildningen?

Om du vill tillgodoräkna dig undervisningen/e-learningen av den grundläggande teoriutbildningen behöver du skicka in underlag/dokumentation för detta. Det vill säga dokument över genomförda ämnen och examensbevis tillsammans med ett email om vad det gäller och din kontaktinformation (där vi kan nå dig dagtid).

Det vi vill se är att du har tillräcklig kunskap inom ämnena; anatomi, biomekanik, fysiologi, träningslära. Om du saknar något av detta kan du komplettera med det ämne som du eventuellt saknar tillfredsställande kunskaper i mot en avgift.

Du skickar dina underlag/dokument till info@safe-education.se.

För att bli SAFE-licensierad behöver du göra alla skriftliga prov, inklusive de delar du eventuellt kan tillgodogöra dig. Går du en praktisk utbildning ingår provet i din licensavgift. Om du endast tentar av grundläggande teori är det en avgift på 500 sek.

Vad innebär de teoretiska och praktiska proven?

Det teoretiska provet är ett skriftligt prov som innehåller både vad du har lärt dig på plats under utbildningen och utifrån det digitala materialet.

Praktiska prov innefattar både delar du har lärt dig på plats på utbildningen samt utifrån det digitala materialet. Praktiskt genomförande:

 • Gruppträningsinstruktör
  Du skickar in en film där du presenterar en klass utifrån satta förutsättningar. Mer information om detta får du på den praktiska utbildningen du deltar på. I den licensavgift du betalar ingår ett praktiskt provtillfälle.
 • Personlig tränare
  Du genomför en PT-timme tillsammans med en studentkollega. Under examen genomförs en PT-timme med träning samt konsultationsstund. Examinatorn observerar och kan komma att ställa uppföljningsfrågor.
 • Kostrådgivare
  Du får en uppgift att genomföra och redovisa skriftligt

OBS! Om du skjuter upp ditt praktiska prov till ett annat datum än satt examinationsdatum tillkommer en ny licensavgift.

Var kommer utbildningen att hållas?

Information om stad ges på anmälningsbekräftelsen och vidare information med exakt adress skickas till dig i god tid före utbildningen startar. I Stockholm har vi vår utbildningslokal på Vallgatan 11 i Solna/Ulriskdal.

Vilka regler gäller för respektive prov? 

Om du skulle få ej godkänt på något prov så bokar vi om dig till något av de andra tillfällena som finns. Bokningen är bindande.

Teoretiskt prov

Avbokning:
Du kan boka av ditt tentatillfälle fram till 7 dagar innan utsatt tid utan kostnad. Vid senare avbokning utgår en avbokningsavgift på 250 kr.

Ombokning:
Du kan boka om ditt tentatillfälle fram till 7 dagar innan utsatt tid utan kostnad.
Ombokar du närmare än 7 dagar utgår en ombokningsavgift på 250 kr.
Om du inte kommer till bokat tillfälle utgår en avgift på 250 kr.

Avgift för teoretiskt omprov: 500 sek

Praktiskt prov

Avbokning:
Du kan boka av ditt praktiska prov tillfälle fram till 14 dagar innan utsatt tid utan kostnad.
Vid avbokning 7-13 dagar före utsatt tid utgår en avbokningsavgift på 250 kr.
Sker avbokning närmare inpå förfaller din faktura på licensen till betalning och är förbrukad, dvs du får betala en ny avgift vid nytt tillfälle.

Ombokning:
Du kan boka om ditt praktiska prov tillfälle fram till 14 dagar innan utsatt tid utan kostnad.
Vid ombokning 7-13 dagar före utsatt tid utgår en ombokningsavgift på 250 kr.
Ombokning närmare inpå kan endast ske mot uppvisande av ett läkarintyg. Fakturan förfaller till betalning och med läkarintyg har du summan innestående till nästa tillfälle.

Avgift för praktiskt omprov:

Personlig tränare: 3000 kr

Kostrådgivare: 2000 kr

Gruppträningsinstruktör: 2000 kr

Villkor för examen
Utbildningen måste vara betald och genomförd med full närvaro för att du ska får göra proven och erhålla en licens.

Utökad provtid för teoretiskt prov
Om du vill ha längre tid vid provtillfället måste detta klargöras med oss före utbildningen startar. Du måste dokumentera behovet av förlängd provtid genom att skicka ett läkarintyg/dokumentation för godkännande. Den maximala förlängda tiden är 1 timme extra för ordinarie provtid. Läkarintyget/dokumentationen skickas till info@safe-education.se. Markera e-postmeddelandet med den aktuella examen.

Praktiskt prov gruppträningsinstruktör
Praktiskt prov (film) skickas in senast ett år efter genomförd utbildning. Vid senare inlämning tillkommer ny licensavgift.

Frånvaro och sjukdom
Om du har varit sjuk eller av annan anledning frånvarande från utbildningen behöver du komplettera dom delar du missat innan du kan göra dina praktiska och teoretiska prov.

Under provet
Du behöver vara på plats i provrummet senast 10 minuter innan provet börjar. Försenad ankomst kan leda till att du inte får genomföra ditt prov.
Ta med giltig ID-handling. Endast studenter som kan identifiera sig med giltig ID-handling får genomföra provet. Ett körkort eller ett pass accepteras som identifiering.
Dina personliga tillhörigheter tillsammans med böcker, anteckningar, telefoner och andra kommunikationsmedel placeras på utsedd plats i rummet.

Det är tillåtet att ta med mat och dryck (som inte låter eller luktar) till det skriftliga provet.
Det är ej tillåtet att kommunicera med andra eller lyssna på musik och dylikt under provet.

Övrigt

Var kan jag bo?

Kommer du långväga ifrån och behöver boende under din utbildningstid har vi sett till att pressa priset! I samarbete med Scandic erbjuds du som SAFE-student reducerat pris på alla typer av boende/rum.

 • Erbjudande:
  10 % på övernattning i Sverige
  8 % på övernattning i Norge
 • Hotellbokning görs via scandichotels.com tillsammans med avtalsnummer.
  • Avtalsnumret får du av oss i anslutning till din utbildningsanmälan.

Några hotell som ligger granne med vår utbildningslokal i Stockholm: