Utbildningar / Personal Training Business Management

Personal Training Business Management

Affärsutvecklingsprogrammet för ägare, chefer och andra ledare på träningsanläggningar med ambition att start upp och/eller utveckla sin PT-verksamhet. Personal Training Business Management är en offertutbildning. Kontakta oss för mer information.

Boka utbildningen

Omfattning

 • 24 timmar fördelat på 4 dagar
 • Dagtid ca 09.00-16.00

Innehåll

 • Retention kopplat till Personlig Träning
 • Affärsplanering kopplat till behovs- o nuläges analys
 • Anställningsformer och strategier kring dessa
 • Nyckeltal – Grunderna till en framgångsrik PT verksamhet
 • Rekrytering
 • Centerlayout
 • Produktutbud
 • PT management
 • Marknadsföring till olika målgrupper
 • Försäljning
 • Marknadsföring
 • Kommunikation
 • Coaching
 • Workshops

Städer & datum

Personal Training Business Management är en offertutbildning. Maila till info@safe-education.se för mer information.

Pris

11.960:-

Delbetala din utbildning

I samarbete med HumanFinans erbjuder vi dig olika alternativ till delbetalning av våra utbildningar. Låna räntefritt och dela upp din betalning i tex 6 eller 12 månader.

Läs mer om delbetalning

Boka utbildningen

om utbildningen

Vår nya utbildning ”Personal Training Business Management” är ett affärsutvecklingsprogram för ägare, chefer och andra ledare på träningsanläggningar med ambition att starta upp och/eller utveckla sin PT-verksamhet på både kort och lång sikt.

Utbildningen ger dig affärsförståelse, helhetsperspektiv och verktyg för att analysera och utveckla en lönsam verksamhet från grunden. Basen lägger vi i att förstå kopplingen mellan personlig tränings möjligheter att påverka både retention och merförsäljning tillsammans med vilka specifika nyckeltal (KPI) som är kopplat till just personlig träning och tillsammans hitta specifika åtgärdsplaner med följande aktiviteter för att påverka utvecklingen i positiv riktning.

Boka utbildningen

Engagerade och pedagogiska
utbildare

Våra deltagare på utbildningarna säger ofta att de önskar att de hade haft lika pedagogiska, engagerade och härliga lärare i skolan. Genom att samtliga utbildare är aktiva i tränings – och friskvårdsbranschen uppnår vi också en stark förankring i arbetslivet.

Våra utbildare har ett brinnande intresse för att lära ut, en stor kompetens inom aktuellt område och en gemensam vision om att vilja bidra till att fler mår bättre.

Läs mer om våra utbildare

Boka utbildningen

Personuppgifter

Adress och kontaktuppgifter

Jag godkänner villkoren